Персональний сайт Катерини Сопової Дослідження - Катерина Сопова - Персональний сайт

Дослідження

Об’єктами судової експертизи та досліджень, пов’язаних із авторським правом та суміжними правами можуть бути:

 • літературні письмові твори;
 • бази даних;
 • музичні твори;
 • аудіовізуальні твори;
 • твори образотворчого мистецтва;
 • твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;
  фотографічні твори;
 • твори ужиткового мистецтва;
 • похідні твори;
 • збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники
  звичайних даних, інші складені твори;
 • виконання літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних,
  фольклорних та інших творів

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Спори про визнання права:
 1. Чи є об’єкт дослідження (назва) (або його частина, яка може використовуватися самостійно) результатом творчої праці згідно з відомостями, зазначеними в матеріалах справи?
 2. Чи містить у собі об’єкт дослідження (або його частина, яка може використовуватися самостійно) ознаки об’єкта авторського права згідно з відомостями, зазначеними в матеріалах справи?
 3. Чи є твір (назва 1) переробкою твору (назва 2)? Якщо так, чи має ця переробка творчий характер?
 4. Чи є твір (назва 1) перекладом твору (назва 2)? Якщо так, чи має цей переклад творчий характер?
Спори про порушення прав:
 1. Чи мало місце відтворення твору (назва 1) (або його частина, яка може використовуватися самостійно) при створенні твору (назва 2)?
 2. Чи відтворено назву (цитату, персонаж) твору (назва 1) у знаку для товарів і послуг (назва 2)?
 3. Чи відтворено назву (цитату, персонаж) твору (назва 1) у комерційному (фірмовому) найменуванні (назва 2)?
 4. Чи включено твір (назва 1) як складову частину до збірника (назва 2) (антології, енциклопедії тощо)?
 5. Чи містять використані фрагменти твору 1 у творі 2, якщо такі є, ознки плагіату?

Об’єктами судової експертизи та досліджень, пов’язаних із знаками для товарів і послуг, комерційними (фірмовими) найменуваннями, географічними зазначеннями можуть бути:

 • зареєстровані знаки для товарів і послуг;
 • позначення нанесені на товари;
 • комерційні (фірмові найменування);
 • географічні зазначення;
 • промислові зразки;
 • об’єкти авторського права;
 • доменні імена тощо.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Спори про визнання права:
 1. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) таким, що не мав розрізнювальної здатності на дату (зазначити дату)?
 2. Чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів і послуг певного виду?
 3. Чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні зазначених у свідоцтві товарів і послуг або у зв’язку з ними?
 4. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) оманливим?
 5. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу?
 6. Чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) лише з позначень, що є загальновживаними символами або термінами?
Спори про порушення прав:
 1. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер 1) тотожним або схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом (номер 2) настільки, що їх можна сплутати?
 2. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) тотожнім або схожим з фірмовим найменуванням (назва) настільки, що їх можна сплутати?
 3. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) тотожнім або схожим з зазначенням походження товарів (назва), настільки, що їх можна сплутати?
 4. Чи є позначення (назва) нанесене на (вказати куди) або застосоване у (вказати де) тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер)?
 5. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) тотожнім або схожим з позначенням «назва», яке стало відомим в Україні до дати подання заявки на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер)?
 6. Чи відтворює знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) промисловий зразок за патентом України (номер)?
 7. Чи відтворює знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) відомий в Україні твір (назва) або його частини, що мають самостійне значення (назву, цитату, персонаж)?
 8. Чи відтворює знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) твір мистецтва (назва) або його фрагменти?