Персональний сайт Катерини Сопової Ваші звернення - Катерина Сопова - Персональний сайт

Ваше запитання

Ви ввели некоректну електронну адресу

Всі поля є обов’язковимиЗапитання успішно відправлено

Інші звернення

У чому полягають переваги доручення проведення судової експертизи конкретному експерту, що не працює у державній спеціалізованій установі?

Проведення судової експертизи в Україні регламентується законом України «Про судову експертизу» та низкою підзаконних нормативних актів. Експерти, що не працюють в державних спеціалізованих установах та на професійній основі здійснюють судово-експертну діяльність, забезпечують проведення експертиз та досліджень відповідно до вимог Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних…
Читати далі

Які задачі вирішує експерт при проведенні судової експертизи торговельних марок?

Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності, зокрема торговельних марок є новим та складним дослідженням та на відміну від інших видів судових експертиз має притаманні лише їй особливості. Предметом дослідження судової експертизи торговельних марок (далі – СЕТМ) є фактичні дані (обставини справи), що належать до властивостей матеріальних та нематеріальних (інформаційних) об’єктів, а також до охороноздатності конкретних об’єктів…
Читати далі

Які методи застосовує експерт при проведенні судової експертизи торговельних марок?

Характер та методи дослідження ТМ залежать від поставлених на вирішення судової експертизи задач та особливостей об’єктів дослідження. При проведенні СЕТМ застосовують загальні методи пізнання (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, абстрагування та узагальнення) та окремі загальнонаукові методи. Однак важко уявити, що при даному виді дослідження буде проводитись експеримент, або можуть бути застосовані технічні засоби, які притаманні…
Читати далі