Персональний сайт Катерини Сопової Про мене - Катерина Сопова - Персональний сайт

Про мене

Сопова (Щукіна) Катерина Андріївна

Судовий експерт, патентний повірений України (реєстр. № 508), спеціаліст у сфері інтелектуальної власності, яка має вищу юридичну освіту, вищу освіту у сфері інтелектуальної власності, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності за спеціальностями 13.1.1 «Дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами та інші», 13.6 «Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями» (свідоцтво Міністерства юстиції України № 1771 від 27.05.2016, дійсне до 12.04.2022), стаж експертної роботи з 2003 року, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності з 2005 року.

У 2003 році з відзнакою закінчила Національну академію внутрішніх справ України, факультет підготовки слідчих та криміналістів, отримала диплом юриста та кваліфікацію судового експерта з криміналістичних видів судових експертиз: почеркознавча, технічна експертиза документів, балістична, трасологічна, дактилоскопічна, портретна, дослідження холодної зброї.

У 2007 році з відзнакою закінчила ЗАТ «Інститут інтелектуальної власності і права» отримала диплом за спеціальністю «Інтелектуальна власність», кваліфікацію – професіонал з інтелектуальної власності.

З 2009 по 2012 рік – аспірант Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України за спеціальністю «12.00.03 – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право», тема дисертації «Доказування у цивільних справах щодо захисту прав на знаки для товарів і послуг».

У 2009 році завершила курс «Базові навички медіатора» Українського центру медіації при Києво-Могилянській Бізнес-Школі.

У 2008 році завершила курс дистанційного навчання «Основи інтелектуальної власності» Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

У 2005 році отримала кваліфікацію судового експерта з правом проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності за спеціальністю 13.1.1 «Дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами та інші». У 2008 році отримала кваліфікацію судового експерта з правом проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності за спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями».

З 2003 по 2007 рік проводила дактилоскопічні, почеркознавчі дослідження, ототожнення особи за ознаками зовнішності, технічну експертизу документів, а також дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами у Науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі при ГУ МВС України в Київській області.

З 2007 року по теперішній час проводила судові експертизи у сфері інтелектуальної власності за спеціальностями 13.1.1 «Дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами та інші», 13.6 «Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями» у Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності НАПрН України.

У 2009 році – викладач кафедри управління міським господарством Академії муніципального управління, курс «Інтелектуальна власність».

З 2011 по 2013 рік – старший викладач кафедри галузевих правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», курс «Інтелектуальна власність».

04.2008 – по теперішній час – атестований Міністерством юстиції України судовий експерт з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальностями 13.1.1 «Дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами та інші» 13.6 «Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями».

Проведено понад 100 судових експертиз та експертних досліджень об’єктів інтелектуальної власності, зокрема:

1) дослідження на предмет використання цитат та відтворення частини твору – наукової статті професора Губергріц Н.Б. «Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы: этиопатогенетические варианты и лечение» на рекламних матеріалах ферментного препарату «МЕЗИМ форте 10000» фірми «BERLIN-CHEMIE Menarini Group» у цивільній справі про скасування поширеної інформації, припинення порушення авторських прав;

2) дослідження на предмет схожості позначень «HEAD & SHOLDERS OCEAN ENERGY»  та «Энергия Океана; OCEAN ENERGYГІЯ Океану» у господарській справі про визнання незаконною реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні;

3) дослідження на предмет віднесення знака для товарів і послуг (п’ятикутна зірка синього кольору) до таких, що можуть ввести в оману щодо особи, яка надає послуги 35 та 38 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг у господарській справі про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг;

4) проведення повторної судової експертизи на предмет визначення схожості знака для товарів і послуг «Печаевский Валидол новый» (комб.) та знаків для товарів і послуг «ВАЛИДОЛ / ВАЛІДОЛ / VALIDOL» у господарській справі про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг;

5) дослідження на предмет визначення схожості позначень «Baileys», нанесених на упаковку товару ЗАТ «Виробниче об’єднання «Конті» – десерт «Бонжур» із зареєстрованими знаками «Baileys» у господарській справі про припинення порушення прав на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України;

6) проведення повторної судової експертизи на предмет визначення схожості знака для товарів і послуг «PIT-BULL» із знаком для товарів і послуг «RED BULL» у господарській справі про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг;

7) проведення дослідження щодо віднесення колоризованої версії художнього фільму «В бой идут одни старики» до похідних творів відносно оригіналу даної кінострічки 1973 р. у цивільній справі за позовом Бикової Мар’яни Леонідівни до ТОВ «Трейд Інтертеймент» про припинення порушення права та відшкодування моральної шкоди;

8) дослідження щодо визначення схожості знаків для товарів і послуг «МТС», «MTS» з комерційним (фірмовим) найменуванням «МТС» Товариства з обмеженою відповідальністю «МТС» щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

9) проведення дослідження щодо визначення схожості знаків для товарів і послуг «МАГНІКОР» з добре відомим в Україні знаком CARDIOMAGNYL / КАРДИОМАГНИЛ / КАРДІОМАГНІЛ;

10) дослідження щодо визначення наявності розрізняльної здатності словесного позначення «ДРУЖБА» для товару «плавлені сири» станом на 01.10.2003 р.;

11) дослідження на предмет віднесення знака для товарів і послуг «Дихлофос» до позначень, що є описовими при використанні щодо товарів 5 класу МКТП та до загальновживаних позначень товарів певного виду;

12) проведення дослідження щодо визначення схожості знака для товарів і послуг «КОРВАЛМЕНТ» та добре відомого знака «КОРВАЛОЛ.

Самостійно та у співавторстві підготовлено понад 13 наукових статей, опублікованих в журналах та наукових збірниках, підготовлено окремі підрозділи Методики судово-експертного дослідження знаків для товарів і послуг (торговельних марок), участь у 18 міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах та круглих столах.

Основні публікації:

1. К. Щукіна. Визначення спорідненості товарів і послуг при проведенні судових експертиз» / К. А. Щукіна // Питання інтелектуальної власності: збірник наукових праць. [Випуск п’ятий]. –К., НДІ ІВ АПрН України. – 2007. – 287 с. – С. 140–150.

2. Щукіна К. Проблема застосування законодавства у випадку недобросовісної реєстрації торговельних марок / К. А. Щукіна // Інтелектуальна власність. – 2008. – № 6. – С. 22–29.

3. К. Щукіна, В. Кращенко. Судова експертиза торговельних марок крізь призму статистики / К. А. Щукіна, В. П. Кращенко // Інтелектуальна власність. – 2008. – № 3. – С. 30–37.

4. Щукіна К. Можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу. / К. А. Щукіна // Науково-практичний журнал Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № 6 (50). – С. 81–94.

5. Дорошенко О.Ф., Щукіна К. А. Особливості структури комерційного (фірмового) найменування /, К. А. Щукіна // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: Вега-Принт, 2009. – 352 с. – С. 32–33.

6. Щукіна К. Можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу. / К. А. Щукіна // Науково-практичний журнал Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № 6 (50). – С. 81–94.

7. Щукіна К. А. Застосування критерію «здатність позначення вводити в оману» при використанні схожих позначень / К. А. Щукіна // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: збірник наукових праць. / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь: Аванті, 2010.

8. Щукіна К. А. Особливості визначення та вирішення експертних задач при проведенні судової експертизи торговельних марок / К. А. Щукіна // Материалы выступлений XVII Международная научно-практическая конференция [«Актуальные проблемы интеллектуальной собственности»], (Львов 21 – 25 февраля 2011 г.). – Л.: Государственная служба интеллектуальной собственности, 2011. – 304 с. – С. 187–193.

9. Щукіна К.А. Розрізняльна здатність позначення / К.А. Щукіна / Інтелектуальна власність: погляд з XXI століття: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29-30 вересня 2011 р. / За заг. ред. А.І. Кузьмінського, О.П. Орлюк. – Черкаси: Чабаненко Ю.А., 2011. – 175 с.

10. Катерина Щукіна. Введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги при використанні позначення / К. А. Щукіна // Науково-практичний юридичний журнал Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 8 (188) – С. 62-64.

Участь на міжнародних і вітчизняних науково-практичних конференціях, зокрема: «Реформування права інтелектуальної власності в контексті розбудови України як правової держави» (30 жовтня 2007 року, м. Київ), «Новації інтелектуальної власності» (26-30 травня 2008 року, м. Одеса), «Теоретичні та практичні аспекти інноваційної діяльності в умовах глобальної економічної системи», (22-24 травня 2009 року, м. Маріуполь), (21-22 травня 2010 р. Маріуполь), «Актуальні проблеми права інтелектуальної власності» (16 червня 2010 року, м. Одеса), «Судова експертиза, сучасний стан та перспективи розвитку» (28-29 жовтня 2010 року, м. Київ), «Актуальні питання інтелектуальної власності» (21-24 лютого 2011 року, м. Львів). Участь на осінньому засіданні Секції судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи Міністерства юстиції України (3-4 листопада 2011 року у м. Києві), семінарах, конгресах тощо.