Персональний сайт Катерини Сопової Семінар "Правовий вимір академічної доброчесності" - Катерина Сопова - Персональний сайт

Семінар “Правовий вимір академічної доброчесності”

17 квітня 2019 в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка відбувся семінар “Правовий вимір академічної доброчесності” присвячений таким важливим питанням як поняття академічної доброчесності, розмежуванню етичних та юридичних аспектів концепції академічної доброчесності, встановленню фактів порушення академічної доброчесності та відповідальності за такі порушення та інші.

Захід включав три тематичні блоки:

І. Загальна інформація про концепцію академічної доброчесності/недоброчесності, історія питання та поточна ситуація в Україні.

ІІ. Академічна доброчесність як правова категорія: визначення та нормативне закріплення поняття, складові академічної доброчесності, поради щодо дотримання академічної доброчесності, методи виявлення академічної недоброчесності, правові наслідки порушення академічної доброчесності.

ІІІ. Сase-study: правовий аналіз конкретних ситуацій і судових справ.

Катерина Сопова, к.ю.н., судовий експерт, патентний повірений, заступник керівника Центру експертних досліджень НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, виступила з доповіддю у третьому тематичному блоці, де розкрила два епізоди звинувачень в академічному плагіаті, встановлення ознак плагіату в кожному конкретному випадку, а також наслідки таких звинувачень. Також було розвіяно міфи про недозволенність запозичень з інших творів, про те, що комп’ютерні програми знаходять плагіат, а також про відсотки унікальності творів як мірило відсутності/наявності плагіату.