Персональний сайт Катерини Сопової Відбувся круглий стіл на тему: «Плагіат або правомірне запозичення: як розрізнити?» - Катерина Сопова - Персональний сайт

Відбувся круглий стіл на тему: «Плагіат або правомірне запозичення: як розрізнити?»

21 вересня 2017 року Комітет з юридичної освітньої політики та Комітет інтелектуальної власності Асоціації адвокатів України (далі – ААУ), Американський центр загального права та Кафедра інтелектуальної власності юридичного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Студія сучасного права та Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України (далі – НДІ ІВ НАПрН України) провели круглий стіл на тему: «Плагіат або правомірне запозичення: як розрізнити?».

Оскільки тема плагіату стосується як суспільства в цілому так і окремого індивіда, захід об’єднав значну кількість науковців, викладачів, адвокатів-практиків, судових експертів, правозахисників і майбутніх юристів.

Круглий стіл розпочався зі вступного слова голови Комітету з юридичної освітньої політики та Секції міжнародного сімейного права Комітету сімейного права Асоціації адвокатів України – Ольги Поєдинок, к.ю.н., адвоката, докторанта кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка, голови Правління Студії сучасного права, яка привітала всі присутніх, висловила подяку організаторам та безпосередньо кожному, хто долучився до організації та проведення круглого столу.

З вітальним словом виступила модератор заходу Олена Орлюк, д.ю.н., професор, академік НАПрН України, директор НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, завідувач Кафедри інтелектуальної власності юридичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка. Пані Олена підкреслила важливість теми плагіату та правильного розуміння його поняття не лише на рівні вищих навчальних закладів, судових та правоохоронних органів, але й суспільства в цілому для виключення випадків безпідставних звинувачень у плагіаті.

Христина Демкович, науковець у рамках програми Fulbright Scholar, журналістка-міжнародниця (засновниця та керівник першої в Україні незалежної англомовної прес-агенції IntelNews (1991-1999), працювала кореспондентом у New York Times та політичним аналітиком на CBS Radio), викладачка (викладала курс «Newswriting/New Media, Media Ethics and Media Law» в Україні та США), поділилась з учасниками своїм досвідом викладацької та журналістської діяльності, звернула увагу на важливість навчання дітей поваги до інтелектуальної власності. На думку пані Христини, студенти в США іноді не знають як правильно ставити посилання на джерела і в яких випадках вони потрібні.

Захід продовжила Катерина Сопова, судовий експерт, науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, доповідь якої була присвячена проблемі правильного розуміння сутності поняття плагіат. Пані Катерина привела правові визначення таких понять як «плагіат», «академічний плагіат» та законодавчої новели – «самоплагіат», терміну який, на думку доповідача, взагалі не повинен містити у своїй структурі словесну частину «плагіат». «Самоплагіат» є своєрідним оксюмороном, прийшов до нас з США і означає «duplicate publication» або «multiple publication» – повторне оприлюднення власних раніше опублікованих творів, коли, наприклад, одну і ту ж статтю подають до різних видань. Повторна публікація не є плагіатом, а розглядається як академічна недоброчесність. Доповідач пояснила різницю співвідношення плагіату та порушення авторських прав в США та Україні, а також вказала на те, що не всі запозичення фрагментів творів відносяться до плагіату або порушень авторських прав, деякі види використання творів є абсолютно правовими та етичними, тому їх називають випадками вільного використання творів або «добросовісним використанням». Окрему увагу було приділено факторам, що враховуються при виявленні порушення авторських прав, а також проблемі розмежування ідеї та форми її вираження щодо різних видів творів. Автор підкреслила, що схожість творів або збіг деяких їх фрагментів не завжди свідчать про плагіат і що кожен випадок повинен розглядатись окремо, а виявлені збіги фрагментів творів необхідно оцінити з огляду на їх обсяг, зміст та форму вираження.

Безпосередньо питанням вільного використання творів, виняткам і обмеженням з прав автора, а також доктрині Fair Use були присвячені дві наступні доповіді заходу.

Наталія Сорока, к.ю.н., адвокат Української іноземної юридичної колегії, у своїй доповіді представила аналіз європейських механізмів правової охорони авторського права, що є особливо актуальним з огляду на набрання чинності Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. У контексті протидії неправомірним запозиченням (плагіату) доповідач проаналізувала основні відмінності в підходах до визначення обсягів правової охорони та випадків вільного використання творів за чинним законодавством та Директивою ЄС 2001/29/ЄС про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав в інформаційному суспільстві. Крім того, пані Наталія навела цікаві приклади роз’яснень суду ЄС щодо дій з тимчасового відтворення та інших винятків з права на відтворення у випадках цитувань з метою критики або огляду, в інтересах громадської безпеки, а також розуміння пародії як автономної концепції права ЄС. Доповідач наголосила на таких важливих моментах, як встановлення критерію охороноздатності як власного інтелектуального творіння автора; відсутність беззастережного обов’язку зазначати ім’я автора й джерело запозичення; розроблення Судом ЄС автономної концепції пародії; відшкодування потерпілому від порушень авторських прав моральної шкоди.

Дмитро Кочерга, радник та керівник судово-договірної практики патентно-юридичної компанії IPStyle, адвокат, патентний повірений України, у своїй доповіді розглянув доктрину Fair Use та її вплив на спори відносно обвинувачень у плагіаті. Пан Дмитро спочатку навів приклади плагіату в таких сферах як мода, політика, журналістика. Далі пояснив сутність доктрини Fair Use, яка поширена в США в сфері авторського права і сприяє розвитку свободі самовираження через дозвіл, за певних обставин, неліцензованого використання творів захищених авторським правом. На прикладах судових спорів в США та Україні були розглянуті окремі випадки добросовісного використання творів та фактори, що враховуються судами при їх встановленні.

Наступна доповідь Анни Штефан, к.ю.н., завідувача відділом авторського права і суміжних прав НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, стосувалась причин вчинення плагіату та шляхів його попередження. Пані Анна представила результати окремих опитувань, проведених з метою виявлення причин вчинення плагіату, які дозволили зробити висновок, що у багатьох випадках плагіат є наслідком відсутності розуміння основних засад авторського права та наявності помилкових переконань про нього.

Серед основних помилкових уявлень про авторське право, наслідком яких є вчинення плагіату, доповідач назвала: сприйняття мережі Інтернет як свого роду архіву суспільного надбання, який може вільно використовуватись будь-ким; думка, що правила цитування стосуються лише тих випадків, коли стаття друкується у фаховому виданні; неправильне використання фрагментів інших творів при підготовці усних лекцій; свідоме чи несвідоме ототожнення ідеї та форми вираження твору; переконання, що авторське право охороняє форму, а не зміст. Доповідач прийшла до висновку, що сучасне українське суспільство поки що доволі далеке від розуміння основ інтелектуальної власності та авторського права, а першим і найважливішим кроком на шляху протидії вчиненню плагіату повинно бути поширення знань про авторське право та саму сутність творчості, надання чіткої і зрозумілої інформації про правила цитування і межі допустимого вільного використання творів.

Цікаву доповідь, присвячену захисту авторських прав на частину твору, а також проблемі визначення справедливого розміру компенсації при виявлені порушення авторських прав, представила Анна Кравчук, адвокат, патентний повірений, партнер Патентно-юридичної агенції «Синергія». На прикладах судових спорів були розглянуті частини творів, що можуть охоронятись авторським правом та за яких умов вони підлягають охороні. Друга частина доповіді була присвячена важливому питанню визначення компенсації за порушення авторських прав та чи завжди судами забезпечується дотримання принципів розумності та справедливості при визначенні компенсації? Пані Анна виділила загальні підходи до стягнення компенсації та фактори, що можуть враховуватись для визначення безпосередньо суми компенсації, яка була б адекватною порушенню. Крім того, доповідач поставила питання: Чи в усіх випадках розповсюджувач має нести відповідальність за порушення авторських прав? На сьогодні ми маємо достатньо прикладів зловживання своїм правом та стягнення значних сум компенсації за порушення авторських прав на частину твору, про які відповідач навіть не міг знати.

Із заключною доповіддю круглого столу на тему: «Точка зору: комп’ютерні програми як інструмент пошуку запозичень тексту», виступив Сергій Ткаченко, керівник ТОВ «Антиплагіат», який пояснив основні принципи роботи комп’ютерних програм, створених для пошуку збігів текстів та чому жодна з них не може встановити наявність чи відсутність плагіату в будь-якій роботі. Комп’ютерні програми є лише інструментом для виявлення збіжних фрагменти текстів, які потім можуть бути оцінені спеціалістом, викладачем або судовим експертом на наявність чи відсутність ознак плагіату з врахуванням всіх охороноздатних елементів досліджуваних творів, випадків вільного використання творів та обсягу запозичення. На думку доповідача, ми повинні не карати за плагіат, а допомогти школярам, студентам, викладачам та науковцям перевірити чистоту робіт, навчити їх поважати працю інших людей та правильно вказувати посилання на джерела запозичення у своїх роботах.

Учасники круглого столу високо оцінили проведений захід, підкресливши вдале поєднання теоретичних та практичних аспектів проблеми плагіату, а також інформаційну та змістовну насиченість тем доповідачів. Наприкінці заходу всі доповідачі та модератори отримали подяки від ААУ. Крім того, адвокати, які взяли участь у роботі круглого столу, одержали сертифікати із зазначенням кількості залікових балів відповідно до Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України, оскільки захід було акредитовано Національною асоціацією адвокатів України.

Із заключним словом виступила модератор пані Олена Орлюк, яка наголосила на необхідності продовження обговорення теми плагіату, а також висловила окрему подяку всім учасникам, організаторам та доповідачам.

На численні прохання присутніх у залі, доповідачі дозволили приєднати до прес-релізу свої презентації, посилання на них ви можете знайти у коментарях до цієї публікації

Катерина Сопова https://www.slideshare.net/secret/eySv6B5K82n2dA

Наталія Сорока https://www.slideshare.net/secret/gBD9tZXiTwogr3

Дмитро Кочерга https://www.slideshare.net/secret/JOMJeWT9MKSmzQ

Анна Кравчук https://www.slideshare.net/secret/slpigLU2mQh5S2

Підготувала: Катерина Сопова

21616505_1559749800749219_5067915610089882875_n 21617607_1559749834082549_1299400892696225104_n 21687598_1625325540865501_6735936731841635275_n 21761639_854356438074304_5173484929168525325_n 21761941_1628330360565019_122105663689692409_n21616211_1625325454198843_6041213450300726753_n