Персональний сайт Катерини Сопової Груша vs Яблуко? PEAR TECHNOLOGIES LIMITED v APPLE INC. - Катерина Сопова - Персональний сайт

Груша vs Яблуко? PEAR TECHNOLOGIES LIMITED v APPLE INC.

Думки щодо відмови у реєстрації позначення cec74599d6616ab04a6f76c815232d1c   для товарів 9 класу МКТП та послуг 35, 42 класів МКТП розділились. Заперечення проти реєстрації було подано APPLE Inc. на підставі Article 8(1)(b), 8(4) and 8(5) EUTMR (Регламент Ради ЄС про торговельну марку Європейського союзу) через схожість із зображувальною торговельною маркою apple_lightbox, free-riding та отримання недобросовісних переваг за рахунок репутації та розрізняльної здатності добре відомої торговельної марки.

В окремих оглядах щодо наведеного спору задається питання: чому було відмовлено у реєстрації позначення cec74599d6616ab04a6f76c815232d1c, адже знаки не є схожими, оскільки яблуко і груша є різними поняттями незважаючи на те, що обидва відносяться до фруктів? Висловлювались навіть достатньо різкі судження щодо справедливості винесення такого рішення Апеляційною радою Відомства з інтелектуальної власності Європейського союзу (In Case R 1042/2016-5 PEAR TECHNOLOGIES LIMITED v Apple Inc.), яка підтвердила рішення Відділу опозиції (Opposition Proceedings No B 2 438 235), наприклад тут https://www.theregister.co.uk/2017/04/27/apple_lawyers/

Але справа тут не у високих гонорарах юристів, а у високій репутації торговельної марки.  Для розуміння позиції EUIPO у таких спорах, можна коротко викласти причини, з яких було прийняте рішення щодо відмови у реєстрації позначення.

Підстава: Article 8 (5) EUTMR

«Upon opposition by the proprietor of a registered earlier trade mark within the meaning of paragraph 2, the trade mark applied for shall not be registered where it is identical with, or similar to, an earlier trade mark, irrespective of whether the goods or services for which it is applied are identical with, similar to or not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where, in the case of an earlier EU trade mark, the trade mark has a reputation in the Union or, in the case of an earlier national trade mark, the trade mark has a reputation in the Member State concerned, and where the use without due cause of the trade mark applied for would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark». (У разі незгоди власника раніше зареєстрованої торговельної марки в значенні пункту 2, заявлена торговельна марка не може бути зареєстрована, якщо вона є тотожною або схожою з раніше зареєстрованою торговельною маркою, незалежно від того, чи є товари або послуги для яких заявляється позначення або зареєстрована марка тотожними, схожими або відрізняються, де торговельна марка має репутацію в Союзі (…) і де використання без поважних причин заявленої торговельної  марки призвело до несправедливих переваг, або могло завдати шкоди відмітному характеру чи репутації раніше зареєстрованої торговельної марки)[1].

Як зазначено у Керівництві експертизи торговельних марок Європейського союзу щодо знаків з репутацією[2]:

«Основна увага в статті 8 (5) EUTMR направлена не на захист широкої громадськості проти змішування джерела походження, а захист торговельної марки власника проти несправедливих переваг, або завдання шкоди розрізняльному характеру (дистинктивності) чи репутації знака, для якого власник здійснив значні інвестиції».

Для застосування ст. 8 (5) EUTMR необхідно встановити такі обставини:

а. Заявлена торговельна марка Європейського союзу і раніше зареєстрована торговельна  марка мають бути тотожними або схожими.

б. Раніше зареєстрована торговельна марка повинна мати репутацію в Європейському Союзі або в країні-члені ЄС.

с. Наявність несправедливих переваг за рахунок відмітного характеру або репутації раніше зареєстрованої торговельної марки або завдання шкоди репутації чи відмітному характеру марки.

д. Відсутність належної причини використання заявленого позначення.

Апеляційною радою EUIPO встановлено (in case R1042/2016-5 (Pear Technologies v v Apple Inc. (fig.) / DEVICE OF AN APPLE (fig.) et al.[3]):

3154809ad966ea90fdba29a820e0f6f9

 

  1. Similarity of the signs.

Фонетичний аспект не враховувався, оскільки логотип Apple є зображувальним позначенням. Встановлений низький рівень графічної та семантичної схожості.

  1. Reputation of the earlier mark.

Репутація раніше зареєстрованої торговельної марки була встановлена для товарів і послуг 9, 35, 42 класів МКТП

  1. Existence of a link between the signs. Relevant public. Similarity of the goods and services.

Відповідна громадськість – загальна і професійна для заявленого знака та знака з репутацією. Рівень уваги – високий. Товари і послуги або однакові або взаємозалежні.

З огляду на ступінь подібності, навіть низький між цими знаками, цілком ймовірно, що відповідна громадськість зробить зв’язок між ними, що призведене до виникнення асоціацій між позначеннями.

  1. Distinctiveness of the earlier mark.

Раніше зареєстрована торговельна марка має сильну притаманну розрізняльну здатність і високу репутацію, в той час як оспорюване позначення є зображенням «груші», яке є не лише іншим видом плоду, а й імітує раніше зареєстровану марку чим викликає асоціацію з відповідним смисловим змістом, пропонуючи альтернативний вибір для споживачів. Ідея «яблука»  є абсолютно довільним та яскраво вираженим позначенням з притаманною розрізняльною здатністю щодо зареєстрованих товарів і послуг.

5. Global assessment under Article 8(5) EUTMR. Unfair advantage. Due cause.

Відділ опозиції правильно встановив, що логотипи відрізняються. Проте, логотип «груша», зокрема, через його абстрактну стилізацію, гладкий силует і витягнуту плодоніжку, яка нахилена вліво, викликає асоціацію з відомим логотипом Apple. Повідомлення, що передається оспорюваним знаком імітує (наслідує) і в той же час передражнює і кидає виклик репутації логотипу Apple. Очевидно, що оспорюваний логотип НЕ логотип компанії Apple, а також що товари і послуги НЕ походять від Apple Inc. Проте, товари і послуги на ринку під логотипом зображення груші представляють порівнювану альтернативу: аналогічний дизайн, функціональність тощо. Іншими словами, груша, така ж добра як яблуко.

На думку Ради, заявник намагався імітувати образ яблука, взявши плід, який знаходиться найближче до цього образу для того, щоб отримати переваги від репутації логотипу Apple. Крім того, як Відділ опозиції правильно вказав, використання заявленого позначення відносно товарів і послуг, що продаються під відомим логотипом Apple може призвести до ситуації, коли споживачі віддають перевагу товарам та послугам заявника, а не інших конкурентів на ринку саме тому, що логотип «груша» наслідує і одночасно кидає виклик логотипу компанії Apple. Таким чином, особливий імідж бренду, приваблива репутацію і рекламне значення раніше зареєстрованої марки можуть бути незаконно привласнені. Це може стимулювати продаж товарів і послуг заявника в тій мірі, яка може бути непропорційно високою у порівнянні з розміром його власних рекламних інвестицій і, таким чином, призвести до неприйнятної ситуації, коли заявнику дозволяється  отримувати переваги за рахунок інвестицій Apple у просування і збільшення цінності його знака.

Схоже рішення було прийнято і щодо іншого заявленого позначення (DECISION of the Fifth Board of Appeal of 18 January 2017 In Case R 860/2016-5):

23b092b87a649668145c8faceba5ef03

 

Як підсумок, слід зазначити, що у рішеннях Відомства з інтелектуальної власності Європейського союзу детально описані всі взаємозалежні фактори, які впливають на загальну оцінку застосування тієї чи іншої підстави для відмови у реєстрації позначення. Такі рішення настільки обґрунтовані, що  навіть наведені вище витяги, не залишають сумнівів у їх правильності.

[1] COUNCIL REGULATION (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the European Union trade mark (codified version). URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1461325727753&uri=CELEX:02009R0207-20160323

 

[2] GUIDELINES FOR EXAMINATION OF EUROPEAN UNION TRADE MARKS. TRADE MARKS WITH REPUTATION. ARTICLE 8(5) EUTMR. Part C, Opposition. FINAL VERSION 1.0 01/08/2016. URL: https://euipo.europa.eu

[3] DECISION of the Fifth Board of Appeal of 18 January 2017 In Case R 1042/2016-5 PEAR TECHNOLOGIES LIMITED v Apple Inc. APPEAL relating to Opposition Proceedings No B 2 438 235 (European Union trade mark application No 12 607 883). URL: https://euipo.europa.eu