Персональний сайт Катерини Сопової Використання персонажу «Кіт Саймона» у рекламі - Катерина Сопова - Персональний сайт

Використання персонажу «Кіт Саймона» у рекламі

Знаходячись на Севастопольській площі у Києві, зверніть увагу на плакат:

img_8906

Так, улюблений нами та відомий багатьом Кіт Саймона, вкотре, використовується для реклами, і, у нас є сумніви, що хтось запитав дозвіл у автора щодо використання його твору у вигляді зображення відомого персонажу. Оскільки Кіт Саймона став достатньо популярним, його зображення наносять на наклейки для авто, подушки, одежу, посуд та продають у вигляді іграшок для дорослих і дітей.

Чи є таке використання порушенням прав? НІ, якщо Ви маєте дозвіл на використання від автора і ТАК, якщо Ви використовуєте об’єкт авторського права з комерційною метою і без дозволу автора.

Simon’s Cat (Кіт Саймона) був створений англійським аніматором Саймоном Тофілдом (англ. Simon Tofield) і є головним персонажем серії мультфільмів, перший з яких вийшов у 2008 році, а також серії книг, перша з яких вийшла у 2009 році[1].

Відповідно до Бернської конвенції[2], до якої України приєдналась у 1995 році, авторські права на твір виникають з моменту створення твору, без виконання будь-яких формальностей (тобто незалежно від реєстрації його на території Україні). Творам, створеним в будь-якій країні-учасниці Бернської Конвенції, надається така сама охорона, як і власним творам (національний режим охорони).

Отже, авторські права на зображення персонажу «Кіт Саймона» належать  Саймону Толфілду з моменту створення твору і охороняються на території України за національним законодавством.

Відповідно до ЗУ «Про авторське право та суміжні права»[3] (далі – Закон), допускається відтворення відомого персонажу без дозволу автора виключно в особистих цілях або для кола сім’ї, тобто вільне використання твору (ст. 25 Закону). Продаж товару із нанесеним зображенням відомого персонажу є використанням об’єкта авторського права з комерційною метою, що забороняється Законом без дозволу автора.

При створенні м’якої іграшки у вигляді відомого персонажу іноді посилаються на те, що ідеї не охороняються авторським правом (п. 3 ст. 8 Закону) і що виготовлення м’якої іграшки – це лише запозичення ідеї, а не безпосереднє відтворення твору. Однак, запозичення ідеї – це створення іграшки у вигляді кота, відмінного від вигляду відомого персонажу кота Саймона. В іншому випадку таке запозичення є переробкою твору, адже персонаж є частиною твору, що може використовуватись самостійно і охороняється як твір (ст. 9 Закону), а перелік способів використання твору не є вичерпним, як зазначено у ст. 8 Закону.

[1] Simon’s Cat // Wikipedia, the free encyclopedia URL:  https://en.wikipedia.org/wiki/Simon%27s_Cat (дата звернення 01.11.2016).

[2] Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Паризький Акт від 24 липня 1971 року змінений 2 жовтня 1979 року // База данных «Законодательство Украины» / ВР Украины.  URL:  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_051/print1453300942178436 (дата звернення 01.11.2016)

[3] Закон Україні «Про авторське право та суміжні права» № 3792-XII від 23.12.1993 (зі змінами) // База даних «Законодавство України» / ВР України.  URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12 (дата звернення 01.11.2016)