Персональний сайт Катерини Сопової У чому полягають переваги доручення проведення судової експертизи конкретному експерту, що не працює у державній спеціалізованій установі? - Катерина Сопова - Персональний сайт

У чому полягають переваги доручення проведення судової експертизи конкретному експерту, що не працює у державній спеціалізованій установі?

Проведення судової експертизи в Україні регламентується законом України «Про судову експертизу» та низкою підзаконних нормативних актів. Експерти, що не працюють в державних спеціалізованих установах та на професійній основі здійснюють судово-експертну діяльність, забезпечують проведення експертиз та досліджень відповідно до вимог Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 12.12.2011 № 3505/5.

Обов’язковою умовою здійснення судово-експертної діяльності судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих установах, є наявність свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, виданого Міністерством юстиції України на підставі рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України, яким надається право на проведення конкретних видів експертиз.
На мою дуку, до обов’язкових умов також можна віднести компетенцію експерта та відповідний рівень його кваліфікації (спеціальні знання) для можливості виступати судовим експертом у процесі і надавати експертний висновок.

Серед основних переваг призначення судової експертизи експерту, що не працює у державній спеціалізованій установі (далі – приватному експерту) можна виділити наступні.

По-перше, порядок перевірки та підвищення кваліфікації приватних експертів, а також перевірка їх діяльності є довершеними, досконалими і ефективними процесами, які впливають на загальний рівень досвідченості приватних судових експертів. В Україні атестація фахівців з метою отримання ними кваліфікації судового експерта врегульована Положенням про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженим наказом Міністерства юстиції України № 301/5 від 03.03.2015. Відповідно до вимог Положення фахівці, які не працюють у державних експертних установах, проходять атестацію в Центральній експерт¬но-кваліфікаційній комісії при Міністерстві юстиції України після стажування в державній експертній установі, тоді як працівники державних експертних установ проходять і стажування, і атестацію за місцем роботи. Строк дії свідоцтва приватного експерта — 3 роки, строк дії свідоцтва експерта державної експертної установи — 5 років. Крім того, існує контроль за діяльністю судових експертів на предмет перевірки дотримання ними вимог нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності. Один раз на три роки проводиться планова перевірка. Позапланова перевірка проводиться за дорученням Міністерства юстиції України і може бути проведена без попередження судового експерта, діяльність якого буде перевірятися. Приватний судовий експерт раз на рік звітує Міністерству юстиції України про кількість виконаних ним судових експертиз.

По-друге, досвід, спеціальні знання, кваліфікація та репутація експерта мають велике значення для надання висновку. Від цього залежить зміст висновку експерта, відповідність його вимогам законодавства та обґрунтованість викладеного у ньому дослідження. Особливо це стосується судових експертиз у сфері інтелектуальної власності, де відповідні методики ще не створені, або не впроваджені в експертну діяльність. В разі призначення судової експертизи державній експертній установі учасники процесу не мають такої можливості, оскільки експерта призначає керівник державної експертної установи, а сторони отримують інформацію про особу експерта лише після отримання висновку.

По-третє, доручення проведення експертизи конкретному експерту має важливе значення при призначенні експертизи, оскільки дає можливість сторонам вивчити особу експерта та заявити йому відвід у випадку наявності для цього підстав визначених процесуальним законом. Як зазначалось, при призначенні експертизи державній експертній установі сторони можуть довідатися про особу експерта тільки після проведення експертизи.
По-четверте, у випадку обмеженого строку протягом якого необхідні результати експертизи, є можливість погодити строки виконання експертизи з приватним судовим експертом в залежності від складності експертизи та навантаження судового експерта. Державні спеціалізовані установи зазвичай обмежені граничними строками проведення експертизи, визначеними законодавством і не поспішають з наданням висновків до встановлених строків. Крім того, з приватним експертом можна погодити перелік та правильність формулювання поставлених на вирішення судовим експертом питань і відповідність їх Науково-методичним рекомендаціям щодо призначення та проведення судових експертиз.

По-п’яте, приватний судовий експерт працює на свою репутацію. Частота звернення до конкретного експерта залежить від кількості та складності виконаних ним судових експертиз та експертних досліджень. При цьому, у кожному конкретному випадку, при проведенні експертизи, приватний експерт має показати високий рівень компетенції та кваліфікації для надання обґрунтованого висновку та виконати свою роботу в обіцяні замовнику строки.