Персональний сайт Катерини Сопової Круглий стіл на тему: «Практика розгляду заперечень Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України» - Катерина Сопова - Персональний сайт

Круглий стіл на тему: «Практика розгляду заперечень Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України»

26 жовтня 2016 року судовий експерт К.А. Сопова взяла участь у круглому столі на тему: «Практика розгляду заперечень Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України», організованого ДП «Український інститут інтелектуальної власності».

Модератором заходу виступили Інна Шатова, начальник управління правового забезпечення промислової власності ДСІВ й Анатолій Горнісевич, заступник голови Апеляційної палати ДСІВ та директор з розвитку відносин інтелектуальної власності Укрпатенту.

Учасниками круглого столу були заслухані доповіді членів Апеляційної палати Людмили Запорожець, Вадима Ресенчука та Миколи Потоцького, які наводили приклади розгляду Апеляційною палатою заперечень проти рішень ДСІВ щодо:
– позначень, які зображають або імітують державні символи;
– позначень, які відтворюють прізвища та імена відомих в Україні осіб (які порушують публічний порядок);
– а також врахування факту тривалості використання позначення на користь реєстрації знака для товарів і послуг.

Л. Запорожець були наведені приклади подання на реєстрацію позначень, що імітують малий державний герб України та прапор України, а також зазначені документи від заявників, що враховувались Апеляційною палатою при розгляді заперечень та можливості реєстрації таких позначень як знаків для товарів і послуг. При цьому Апеляційною палатою враховувались як особа, що подає на реєстрацію такі позначення, так і вид та зміст наданих документів з дозволом на реєстрацію позначень.

В. Ресенчуком було відмічено, що абз. 4 п. 4 ст. 6 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) («позначення, які відтворюють прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди») може застосовуватись лише до позначень, що відтворюють прізвища та імена осіб, які є живими і коли у них можна отримати згоду на реєстрацію таких позначень. В інших випадках, наприклад, коли позначення відтворює прізвища відомих історичних або культурних діячів і коли неможливо у них отримати згоду на реєстрацію, вони відносяться до таких, що порушують публічний порядок (п. 1. ст. 5 Закону). Апеляційною палатою при розгляді заперечень щодо реєстрації таких позначень враховуються товари та послуги, для яких подається на реєстрацію позначення, особа заявника, вид та зміст заявленого позначення, а також відомості які, у кожному конкретному випадку, можуть сприяти на користь реєстрації знака та добросовісні наміри заявників.

М. Потоцький здійснив аналіз випадків врахування тривалості використання позначення як обставини для подолання відмови у реєстрації знака для товарів і послуг. Тривалість використання позначення може враховуватись Апеляційною палатою не лише коли це передбачено безпосередньо Законом (наприклад, при відсутності розрізняльної здатності позначення, його описовості), але й у випадках, коли на реєстрацію подається позначення, що може ввести споживачів в оману або є схожим із раніше зареєстрованим знаком (наприклад, коли тривале використання позначення на ринку свідчить про неможливість введення в оману споживачів, або не викликає конфлікту зі схожим позначенням).

Теми та зміст доповідей зацікавили аудиторію і викликали велику кількість запитань щодо процедури розгляду Апеляційною палатою заперечень та обставин, що впливають на прийняття рішень щодо реєстрації знаків.

Фото взяті з джерела: http://www.uipv.org/ua/index.html?_m=publications&_t=rec&id=3713

img_323411 img_324811 img_33011 img_33741img_33151