Персональний сайт Катерини Сопової Використання об'єктів авторського права в пародіях, попурі та карикатурах - Катерина Сопова - Персональний сайт

Використання об’єктів авторського права в пародіях, попурі та карикатурах

5.10.2016 року Верховна Рада Україні прийняла за основу законопроект №3586 «Про внесення змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права» щодо використання об’єктів авторського права в пародіях, попурі та карикатурах[1]».

Закон містить визначення понять «карикатура», «пародія», «попурі», а також доповнення до випадків вільного використання творів, яке наводиться нижче дослівно (п. 91 ст. 21 Закону):

«Без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право), але з обов’язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення, допускається використання правомірно оприлюднених літературних, художніх, музичних та інших творів для створення на їх основі іншого твору в жанрі літературної, музичної або іншої пародії, попурі або карикатури, а також використання такої пародії, попурі або карикатури».

Зразу виникає велика кількість питань, звідки, навіщо і що очікувати після прийняття зазначеного Закону?

Якщо говорити про законодавство інших країн, то дійсно, схожі норми містяться у багатьох країнах світу. Так, зокрема у Директиві 2001/29/ЄС щодо гармонізації певних аспектів захисту авторських прав та суміжних прав в інформаційному суспільстві, міститься положення про те, що держави-члени можуть запровадити у своєму законодавстві винятки або обмеження авторських та суміжних прав у випадках, коли це стосується створення карикатур, попурі або пародій[2].

Однак, при цьому, судовою практикою встановлено, що використання авторських робіт для пародійних цілей дозволяється лише у межах, які можна назвати «чесною діловою практикою» (fair dealing).

У законодавстві Великобританії також передбачений аналогічний випадок вільного використання творів, однак, при цьому повинні дотримуватись наступні принципи:

  • коли є можливість, слід взяти дозвіл у автора твору;
  • враховується зміст (оригінальність) похідного твору (пародії);
  • враховується завдана автору комерційна шкода;
  • важливість свободи слова.

Більш детально ці принципи розкриті у статті Kris Erickson «Parody & Pastiche» [3].

Для нашої ж країни прийняття такої норми без обмежень (лише встановлено зазначення імені автора та джерела запозичення) змісту та форми використання первинного твору, досить ризиковано. З іншої сторони, навіть якщо встановити Законом щось на зразок «дотримання чесної ділової практики», то у нас її, звичайно, почнуть тлумачити кожен як захоче, за своїм внутрішнім переконанням. Що ж залишається? Захист немайнових прав автора – при явному спотворенні твору або зневажливому ставленні до автора, можна захистити свої права, посилаючись на право на недоторканість твору (п. 4 ст. 14 Закону України «Про авторське право і суміжні права»[4]). А також всі ми сподіваємось у майбутньому на практику розгляду справ Вищим судом з питань інтелектуальної власності.

[1] Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про авторське право і суміжні права” щодо використання об’єктів авторського права в пародіях, попурі та карикатурах» від 07.12.2015 № 3586 // База даних «Законодавство України» / ВР України.  URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57309 (дата звернення 07.10.2016)

[2]«Article 5 Exceptions and limitations. 3. Member States may provide for exceptions or limitations to the rights provided for in Articles 2 and 3 in the following cases: (…)(k) use for the purpose of caricature, parody or pastiche» (DIRECTIVE 2001/29/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society // Official Journal of the European Communities L 167/10, 22.06.2001. URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:167:0010:0019:EN:PDF (дата звернення 07.10.2016)

[3] Kris Erickson. Parody & Pastiche // CopyrightUser.org. URL: http://copyrightuser.org/topics/parody-and-pastiche/ (дата звернення 07.10.2016)

[4] «Автору належать такі особисті немайнові права: (…) вимагати   збереження   цілісності   твору   і  протидіяти будь-якому перекрученню,  спотворенню  чи  іншій  зміні  твору або будь-якому іншому посяганню  на  твір,  що може зашкодити честі і репутації автора» (Закон Україні «Про авторське право та суміжні права» № 3792-XII від 23.12.1993 (зі змінами) // База даних «Законодавство України» / ВР України.  URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12 (дата звернення 07.10.2016)