Персональний сайт Катерини Сопової Зменшення кількості атестованих судових експертів у сфері інтелектуальної власності - Катерина Сопова - Персональний сайт

Зменшення кількості атестованих судових експертів у сфері інтелектуальної власності

29 липня 2016 року на круглому столі: «Практика проведення судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності», організованого Державною службою інтелектуальної власності України, заступник директора з експертної роботи Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України О. Дорошенко доповідав про кадрове забезпечення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. Він також звернув увагу учасників на те, що висока вартість атестації судових експертів може спричинити невиправдані обмеження в доступі до експертної діяльності, наслідком чого стане брак експертів окремих спеціальностей у сфері інтелектуальної власності.

Дійсно, за даними Реєстру атестованих судових експертів (далі – Реєстр), в Україні нараховується 95 експертів відповідної спеціальності. З них лише 17 осіб відносяться до експертів, які не працюють у державних спеціалізованих установах, що складає приблизно 20% від загальної кількості судових експертів у сфері інтелектуальної власності.

Отже, якщо ви хочете звернутись до приватного експерта, а не до державної установи судових експертиз, у вас залишається невеликий вибір – лише 17 судових експертів на всю Україну. Звичайно при призначенні судової експертизи чи експертних досліджень необхідно звертатись до експерта з конкретною спеціальністю. Тут, кількість судових експертів у сфері інтелектуальної власності відповідно зменшується, оскільки деякі експерти мають одну спеціальність, а деякі близько п’яти.

Так, за спеціальностями кількість судових експертів, що не працюють у державних експертних установах, відповідно до даних Реєстру, складає:

13.1.1. Дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами та інші – 3 судових експерта;

13.1.2 Дослідження, пов’язані з комп’ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних) – 2 судових експерта;

13.2 Дослідження, пов’язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення – 1 судовий експерт;

13.3     Дослідження, пов’язані з винаходами і корисними моделями – 5 судових експертів;

13.4 Дослідження, пов’язані з промисловими зразками – 7 судових експертів;

13.6 Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями – 9 судових експертів;

13.9 Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності – 4 судових експерта.

Право на проведення досліджень таких об’єктів інтелектуальної власності як сорти рослин (13.5.1), породи тварин (13.5.2), топографії інтегральних мікросхем (13.7), комерційна таємниця (ноу-хау) і раціоналізаторські пропозиції (13.8) мають лише 3 судових експерта, що працюють у державних спеціалізованих установах за спеціальностями 13.5.1 та 13.8.

Наведені цифри звичайно вражають і наводять на різні думки з приводу причин виникнення такої ситуації та майбутніх шляхів її вирішення. Сподіваємось, що ситуація з плином часу зміниться у сторону збільшення кількості саме експертів, що не працюють у державних спеціалізованих установах.